Affetmek: Kendinden ve Başkalarından Özgürleşmek!

Eğitimin Amacı: Yukarıda yazılan başlıklar hakkında bilgi vermek ve kendimizle ve de başkaları ile ilgili geçmişte yaşadığımız ve/veya halen yaşamakta olduğumuz duygulardan arınmak.

Hedef Kitle: Seminer herkese açıktır. İlgi duyan herkes katılabilir.

Eğitimin Süresi: 18:00 – 20:30

Kontenjan:18 Kişi

Seminer Katılım Ücreti: 80 tl

Eğitimci: Psikolojik Danışman Murat KIRMIZI

Kayıt: 0537 0212508

Yer: Bursa Pozitif Yaşam Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

İçerik
– Bilinç – Bilinçaltı Nedir?
– Psikolojik Hastalıklar Nasıl oluşur?
– Duygular Bedenimize Nasıl Yansır?
– Neden Affetmeliyiz?
– Kimi/Kimleri Affetmeliyiz?
– Hipnoz Nedir?
– Hipnotik Af Nedir?
– Af Seansı (Grup hipnozu ile uygulama 30-45 dk arası sürecektir)
– Sorular, Kapanış ve Belgelerin Dağıtımı

2. Kaygımı Tanıyorum Semineri

Programın amacı:  Kaygılarınızı tanımanız, kaygılarınızı nasıl yönetebileceğiniz hakkında bilgiler edinmeniz, kaygı bozukluklarında terapi süreci nasıl ilerliyor öğrenmeniz. Uygulamalarla bedensel ve zihinsel olarak rahatlamanız.

Kimler Katılmalı:  Kaygısını tanımak ve yönetmeyi öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Kontenjan: 18 Kişi

Program Ücreti: 50 tl

Belge: Katılım Belgesi

Eğitmen: Psikolog Ayhan ALTAŞ

Adres: Pozitif Yaşam Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi – Nilüfer/Bursa tıklayınız.

Programın Akışı

11:00 – Tanışma

11:30 – Psikolojik Bozukluk Nedir?

12:00 – Niçin Psikolojik Destek Almalıyız?

12:30 – Kaygı ve Korku ve Bozuklukları Nedir?

13:00 – Gevşeme Egzersizi

13:30 Ara

14:30 – Kaygı Bozuklukları ile Baş Etme Yolları

15:00 – Hipnoterapi ve Emdr Terapi

15:30 – Grup Hipnozu Uygulaması

16:00 – Kapanış – Belgelerin dağıtımı

‘’KONTROL KİMDE’’ SEMİNERİ

Programın amacı:  Duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz ve neleri kontrol edebileceğinizi öğrenmeniz. Hayatınızı yönetmek istiyorsanız duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.

Kimler Katılmalı:  Kaygısını tanımak ve yönetmeyi öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Kontenjan: 18 Kişi

Program Ücreti: 50 tl

Belge: Katılım Belgesi

Kayıt için: 0537 0212508

Eğitim Tarihi: 13 Mayıs 2018 (Pazar)

Adres: Pozitif Yaşam Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi – Nilüfer/Bursa tıklayınız.

 ***  Tüm Katılımcılara ”KAYGIMI TANIYORUM” kitabı hediye edilecektir…

Program Akışı

11:00 – Tanışma

11:15 – Neleri Kontrol Edebiliriz?

11:30 – Neleri Kontrol Edemeyiz?

11:45 – Hayatımızın ne kadarını kontrol edebiliriz?

12:00 – Gevşeme Egzersizi

12:30 Ara

13:00 – Duygu Kontrolü Nedir?

13:15 – Duygularımızı Nasıl Kontrol Edebiliriz?

13:30 – Duygu Kontrolü Terapisi Nedir?

14:00 – Grup Hipnozu Uygulaması

14:30 – Kapanış.

 

Önceki Seminerimizden ( Kaygımı Tanıyorum ) fotoraflar ve katılımcı görüşlerine ulaşmak için tıklayınız.

‘’KAYGIMI TANIYORUM’’ SEMİNERİ

Programın amacı:  Kaygılarınızı tanımanız, kaygılarınızı nasıl yönetebileceğiniz hakkında bilgiler edinmeniz, kaygı bozukluklarında terapi süreci nasıl ilerliyor öğrenmeniz. Uygulamalarla bedensel ve zihinsel olarak rahatlamanız.

Kimler Katılmalı:  Kaygısını tanımak ve yönetmeyi öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Kontenjan: 18 Kişi

Program Ücreti: 50 tl

Belge: Katılım Belgesi

Adres: Pozitif Yaşam Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi – Nilüfer/Bursa tıklayınız.

Programın Akışı

11:00 – Tanışma

11:30 – Psikolojik Bozukluk Nedir?

12:00 – Niçin Psikolojik Destek Almalıyız?

12:30 – Kaygı ve Korku ve Bozuklukları Nedir?

13:00 – Gevşeme Egzersizi

13:30 Ara

14:30 – Kaygı Bozukluklarında Psikoterapi

15:00 – Hipnoterapi ve Emdr Terapi

15:30 – Grup Hipnozu Uygulaması

16:00 – Kapanış – Belgelerin dağıtımı

HİPNOZ ve HİPNOTERAPİ EĞİTİMİ – BURSA

A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık, eğitim ve kişisel gelişim alanında çalışan uzmanların, çalıştıkları alanda kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik ve pratik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik danışmanlar,  Psikiyatri hemşireleri,   bu bölümlerin lisans ve/veya yüksek lisans mezunları veya öğrencileri.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

20  kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

E Ğ İ T M E N L E R

Psikolog Ayhan ALTAŞ ( Psikoterapist& Hipnoterapist& Emdr Terapisti) 11 yıllık mesleki hayatında binlerce hipnoz seansı ve hipnoterapi deneyimi… ayrıntılı cv için tıklayınız.

Psikolojik Danışman Murat KIRMIZI ( Psikoterapist& Hipnoterapist& Emdr Terapisti) 22 yıllık mesleki hayatında binlerce hipnoz seansı ve hipnoterapi deneyimi… ayrıntılı cv için tıklayınız.

EĞİTİM MATERYALİ

Her modül için el kitabı verilecektir. Toplam 4 adet uygulama kitabı edineceksiniz.

1. Modül İçeriği ( 23-24 Şubat 2019)

– Hipnozun Tanımı

– Mitler ve Yanlış Bilinenler

– Hipnozun Tarihi

– Hipnoz Teorileri

– Hastayı Hazırlama ve Eğitme

– Hipnotik zihin modeli

– Zihnin Kuralları

– Bilinç ve bilinçaltı

– Bilinçaltının özellikleri

– Hipnotik Fenomenler

– İdeamotor İncelemesi

– Hipnozun bileşenleri

– İndüksiyon Prensipleri

– Dave – Ellman Hipnoz İndüksiyonu

– Hipnoz Seviyeleri

– Hipnozun Derinlikleri

– Derinleştirme Teknikleri

– Telkine yatkınlık testleri

– Telkine yatkınlık testlerine örnekler

– Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

– Başarılı Hipnoz Hali Oluşturmak

Birinci modül sonunda tüm katılımcıların hipnoz yapabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

2. Modül İçeriği (30-31 Mart 2019)

Çocuklara Hipnotik İndüksiyon

Ego Güçlendirme Metotları

Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

Hipnozda Metoforların Kullanımı

Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar

Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

Riskler ve Negatif Etkiler

Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu

Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

Ego Güçlendirme Metotları II

İdeamotor İncelemesi II

Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II

Grup Hipnozu yapma

İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

Oto hipnoz Yükleme

3. Modül İçeriği ( 27-28 Nisan 2019 )

5 path yöntemi

Bu yönem 5 aşamadan oluşmaktadır.

 • Danışanı bilgilendirme ve hazırlama (prepression)
 • Regresyon terapisi uygulama ( Age regression)
 • Başkalarının affı (forgiveness of others)
 • Kendini af ( Self- Forgiveness)
 • Parçaların uyum terapisi ( Parts Threapy)

– Kalıcı bir değişim sağlamak için duygular üzerinde çalışmanın önemi.

– Birikmiş duyguyu açığa çıkarmak.

– Duygular yoluyla regresyon

– Duyguları biriktirdiğimiz olayların yeniden canlanması nasıl gerçekleşir?

– Birikmiş duygular nasıl boşaltılır? Duyguları boşaltma teknikleri.

Bir canlı 5 path uygulaması ve video kaydına alınması daha sonra video üzerinden değerlendirilme yapılması

4. Modül İçeriği – Süpervizyon

Süpervizyonlarda katılımcıların uygulamaları sonrası yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlar üzerine değerlendirmeler yapılıp çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

*** Eğitim uygulama ağırlıklı hipnoz yapma becerisi kazandırmayı hedefler.

http://www.turkpdrbursa.com/duyurular/hipnoterapi-egitimi

Önkayıt Başvuru Formu: =>>> https://goo.gl/forms/bzgOOFtV7wnNZWTs1

Okul Çağı Çocuğunda Uyum ve Davranış Problemleri

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi, annesi dışındaki dünyanın ayırdına varan ve yeni yeni yürümeye başlayan çocuğun dijital aletlerle tanışması, tablet, televizyon, telefon gibi cihazlara hapsolması çocukların sosyal, duygusal, bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Teknoloji çağına doğan çocuğun dijital aletlerle kaynaşıklığı anne babası tarafından yaşına ve gelişimine uygun şekilde sınırlandırılmadığı takdirde çocukların duygularını ifade etmekte, sosyal ilişkiler kurmakta zorluk çektikleri ve yaratıcılıklarının gelişmediğine yönelik birçok araştırma bulgusu vardır.

Teknolojinin sınırsız ve kontrolsüz kullanımı çocukların yaşına ve gelişimine uygun olmayan bilgilere erişmesine,çocukta yaşına ve gelişimine uygun olmayan davranışlara yol açmaktadır.Geçim telaşı ile iş ve ev arasında koşturmakta olan ebeveynlerin çocuktaki değişiklikleri fark edememesi sonucunda bazı çocukların çok erken yaşta uyarıldığı ve yakın çevresinde olan diğer çocukları da uyararak sorunun okullarda giderek büyümesine yol açtığı biliniyor. Son yıllarda sigara, uyuşturucu madde ile tanışmanın ve kullanımının ilkokul çağı yaşlarına kadar düştüğü, dijital aletlere bağlı çocukların sosyal ilişkiler kurmakta, duygularını ifade etmekte zorluk çektiği görülmektedir. Özellikle büyükşehirlerde daha yoğun yaşadığımız bu sıkıntılar biz ebeveynlerin okul seçimini giderek zorlaştırmakta ve “Çocuğumu hangi okula vermeliyim? Hangi ilçedeki hangi okul? Hangi öğretmen ve hangi sınıf?” gibi sorunları beraberinde getirmektedir.Doğru okul ve doğru öğretmen çocuğun hayatını ve kişiliğini şekillendirme konusundaaileden sonraki ikinci sırayı alır; çocuğun kişiliğini, öğrenim hayatını, başarısını, özgüvenini, meslek seçimini, kurallara uyumunu ve iletişim becerilerini doğrudan etkiler.

İlkokula başlayana kadar aile içerisinde birtakım sınırlar ve kurallarla tanışan çocuk okula başlamasının ardından daha sistemli, daha kapsamlı kurallarla karşı karşıya kalır. Okula uyum sürecinde birçok çocuk sıkıntılar yaşar fakat zaman içerisinde aile-okul işbirliği ile sağlıklı ve doğru tutumlarla bu süreç büyük oranda başarıyla atlatılır. Fakat bazı çocuklar bu süreçte akranlarına göre daha çok bocalarlar; doğru şekilde ve zamanında müdahale yapılmadığında sorun büyüyebilir; çocukta inatçılık, öfke krizleri, yalan söyleme, zarar verici davranışlar gibi uyum ve davranış problemlerigörülebilir.Pekibu aşamada biz ebeveynler olarak neler yapabiliriz?

 • Çocuğunuzu yakından takip edin. Ona her gün mutlaka “bugün okulda en komik şey neydi, bugün duyduğun en ilginç şey neydi, bugün seni en çok mutlu eden şey neydi?” gibi spesifik sorular sorun ve okulda geçirdiği zaman dilimini sizinle paylaşması için ona fırsat verin. Hatta siz de kendi gününüzden örnekler verin. Her gün bunu yaptığınızda çocuğunuzun sizinle daha çok şey paylaştığını fark edeceksiniz.
 • Yaşadığı olay, gerçekleştirdiği davranış her ne olursa olsun;çocuğunuzun ve kendinizin sakin ve iletişime açık olduğu en kısa zamanda çocuğunuzla konuşun.
 • Göz teması kurun ve empatik yaklaşın. Davranışının sizi üzdüğünüona söyleyin, neden böyle bir şey yaptığını anlayamadığınızı söyleyin ve kendisini ifade etmesi için fırsat verin.
 • Duygularını destekleyin.
 • Çözümün ne olduğunu sorun, çözümü kendi bulması için teşvik etmeye, cevabını vermeden çözüme yönlendirmeye çalışın. Problem davranış varsa yaşadığı olay sonucunda başka ne tepki verebilirdi sorun. Küçük yaştaki çocukların zihinleri soyut düşünme açısından henüz gelişmediğinden çözüm bulma konusunda zorlanabilirler, bu durumda çocuğunuza seçenekler sunun ve sonrasında yaşayacağı benzer bir olayda uygulaması için doğru davranışı birlikte belirleyin. Çabalarını pekiştirerek davranışının devamlılığını sağlayın.
 • Ne yapmaması gerektiğini değil, ne yapmasını istediğinizi açık ve net bir şekilde ifade edin. Cesaret kırıcı değil teşvik edici olmaya çalışın, cesaretlendirin.
 • Olayı etraflıca öğrenmeye çalışın, çocuğunuzun davranışının olası nedenlerini araştırın, gerekli kişilerle görüşüp mümkün olduğunca fazla bilgi toplayın.Davranışın sıklığını, hangi zamanlarda daha çok ortaya çıktığını, ne kadar sürdüğünü gözlemleyin.
 • Çocuğunuzu hangi açılardan etkilediğine dikkat edin(sosyal ilişkiler, iletişim, okul başarısı vb.).
 • Çocuğunuza koyduğunuz sınırlarınızı sorgulayın. Çocuğun öğrenmesini kolaylaştıracak, çocuğu disipline sokacak, sorumluluk duygusunu geliştirmesine fırsat verecek, yaşına ve gelişimine uygun sınırlar koyuyor musunuz? Bu sınırlar konusunda tutarlı mısınız? Koyduğunuz sınırlar etrafınızdaki kişiler tarafından da destekleniyor mu? Koyduğunuz sınırlar çocuğun kendini gerçekleştirmesini, sorumluluk alabilmesini destekleyecek şekilde esnek mi? Okul ve öğretmen ile de işbirliği halinde misiniz; çocuğunuzun problem davranışı konusunda ortak ve sağlıklı bir yaklaşım sergiliyor musunuz?
 • Çocuğunuzun problem davranışı devam ediyorsa ve tüm bu yaptıklarınıza rağmen yol alamadıysanız daha fazla vakit kaybetmeden bir uzman ile görüşmeniz faydalı olacaktır. Ne kadar erken müdahale yapılırsa o kadar iyi sonuç alınacağını lütfen unutmayın.

 

Psikolog Esra ACAR

Ters Köşe Yapan 8 Psikolojik Film

Youtube Kanalımıza abone olmak için tıklayınız…

Benim en çok ilgimi çeken film türüdür. Gerçi böyle bir tür var mı bilmiyorum ama sonunda yok arkadaş dedirten filmlere bayılırım. Sizinde bayılacağınızı düşünerek bir çalışma yaptım. Bu çalışmam da 🙂 sizleri şaşırtmayı hedefliyorum 🙂 Hani bazı filmler vardır ya tek düze gider ama filmin son 10-15 dakikası alır götürür sizi yada bu ne saçmalık böyle dediğiniz saçmalığın ne olduğunu öğrenince ortaya çıkan şaşkınlık.. İşte bu filmlerde de buna benzer bir şaşkınlık sizi bekliyor.

Not: Yorum kısmına eklemek istediğiniz filmleri yazabilirsiniz.

İyi seyirler.

Psikolog Ayhan ALTAŞ

1.Altıncı His

İmdb: 8.1

Konusu: Uzun yıllardır mesleğinden uzakta yaşayan psikiyatr Crowe geçmişinde yaşadığı korkunç bir tecrübenin canlı anılarını halen daha taşımaktadır. Crowe yıllar önce ağır bir saldırıyı uğramış ve ölüm tehlikesi atlatmıştır. Şimdilerde küçük bir çocuğun, Cole’un doktorluğunu yapan bu adam zamanla Cole ile yakınlaşacak, küçük çocuğun daha önce kimseyle paylaşamadığı bir sırra tanık olacaktır. Küçük çocuğun sahip olduğu bu sır hem kendisinin hem de doktor Crowe’un hayatında fırtınalar koparacak bir kırılma noktasını doğuracaktır.
‘Unbreakable’, ‘Signs’ ve ‘The Village’ gibi kendi türlerinde sıyrılıp dikkat çeken filmlere imza atan, genellikle de eleştirmenler tarafından tartışmalarla karşılanan filmlerin yönetmeni olan M. Night Shyamalan’ın belki de en önemli yapıtı olan Altıncı His, korku-gerilim türünün en kült örneklerinden biridir. Film ayrıca dönemin sinemasında ‘sürpriz son’ kavramının öncüsü olmuş, ardından gelen bir çok yapıtı etkilemiştir.

2.25. Saat

İmdb: 7.7

Konusu: Monty Brogan, tüm hayatını muhtelif suçların içerisinde debelenerek harcamıştır. Ancak artık kaçacak gücü kalmamış ve aynasızlar karşısında yenilmiştir. Tam yedi yıllık bir cezaya çarptırılmıştır. Artık hapse girmeden önce, dışarıdaki hayatında ise sadece yirmi dört saati kalmıştır. Bu kısa süreyi en yakın arkadaşlarıyla ve sevdiği kadınla, son derece sıradan bir günmüş gibi geçirmeye karar verir. Ancak vakit ilerledikçe Brogan’ın hayatındaki sürprizler birer birer patlamaya devam edeceklerdir.
Spike Lee’nin yönettiği filmin başrollerinde Edward Norton ve Philip Seymour Hoffman gibi oyuncular yer alıyor.

3.Düşman

İmdb: 6.9

Konusu:Üniversitede tarih dersleri veren Adam, okul ve ev arasında gidip gelen monoton hayatına en azından bir kız arkadaş sığdırmayı başarmıştır. Bir gün bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bir film izler ve o filmde kendisine çok benzeyen birisini görerek, bu oyuncunun peşine düşer. Adam artık, kendisine ikizi kadar benzeyen Anthony’nin de hayatının bir parçasıdır, tabii Anthony de onunkinin.
Yönetmenliğini Denis Villeneuve’nin üstlendiği gerilim filminin senaryosunu ünlü yazar José Saramago’nun romanından uyarlayan isim ise Javier Gullón. Kadroda Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent ve Sarah Gadon gibi isimler yer alıyor.

4.Gizli Pencere

İmdb: 6.6

Konusu:Gerilim romanlarıyla ünlenen başarılı bir yazar olan Mort Rainey karısı Amy’nin kendisini aldattığını gördüğünde büyük bir psikolojik yıkıma uğrar. Karısından boşanan ve aynı zamanda ‘yazar tıkanıklığı’ sorunuyla karşılaşan Rainey, hem yeni kitabı üzerine çalışabilmek hem de zor zamanları atlatabilmek için New York’un ıssız bölgelerinden birine, Tashmore gölünde bir kulübeye yerleşir. Bir gün kapısını çalan John Shooter isimli esrarengiz adam, Rainey’i kendi hikayesini çalmakla suçlar. Başta adamı dikkate almayan Rainey zamanla olayın büyüklüğünün ve tehlikesinin farkına varır.
Stephen King’in romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yazar ve yönetmen koltuğunda ‘Panik Odası’ filminden hatırladığımız David Koepp oturuyor; başrollerinde ise Johnny Depp, Oscar ödüllü Timothy Hutton ve usta aktör John Turturro bulunuyor.

5.Kimlik

İmdb:7.3

Konusu: Karanlık ve felaket kokan bir gecede ortaya çıkan bir kasırga o sırada farklı dertler peşinde koşan on yabancıyı bir araya getirir. Birbirini daha önce görmemiş olan bu on yabancı çeşitli sebepler nedeniyle bir otele sığınmak zorunda kalır. Bu izbe otelde dışarıdaki dünyayla iletişimini kaybeden bu yolcular kısa bir süre içerisinde çeşitli tuhaf durumlara tanık olmaya başlarlar. Kim olduğunu bilmedikleri bir güç, seri bir şekilde cinayetlere imza atmakta, hayatta kalmak anbean daha da zorlaşmaktadır.
Amerikan bağımsız sinemasının heyecan verici isimlerinden James Mangold tarafından çekilen korku ve gerilim türündeki film başarılı oyuncu kadrosuyla da ilgi çekiyor.

6.Saklanbaç

İmdb: 5.9

Konusu: Doktor David Callaway, karısının trajik ölümünün ardından, henüz taze bir dul olarak umutsuzca, 9 yaşındaki kızı Emily ile yeniden iletişim kurmaya çalışmaktadır. David’in eski öğrencilerinden biri olan Dr Katherine Carson ile aylar süren psikiyatrik tedavilerin ardından Emily, ciddi anlamda ilerleme kaydetmiş ve yaşamla arası düzelmiş görünür. David, New York’tan ayrılmaya karar verip, daha küçük bir kasabaya yerleşerek kızı ile yakın bir ilişki içinde yaşamını sürdürmek ister. Ancak Emily’nin, fantastik ve ürkütücü bir hayal aleminde Charlie adında bir arkadaş yaratması ile işler karışmaya ve kötüye gitmeye başlayacaktır. Bu hayali arkadaş hem zaman zaman tehlikeli oyunlar oynamakta hem de bazen oldukça gerçek gibi görünmektedir.

7.Sybil

İmdb: 8.0

Konusu: Şiddet ve istismarla dolu bir çocukluk dönemi geçiren genç bir kızın ilerleyen yaşlarda yaşadığı kişilik sorunlarına değinen film.

8.Oyun

İmdb: 7.8

Konusu: Tüm hayatını kontrol ederek yaşayan Nicholas Van Orton, engel olunamaz bir kontrolsüzlük ile karşı karşıya gelmek üzeredir. Hayatındaki başarıları, insanlarla ilişkileri ve huzurlu hayatı alacağı bir doğum günü hediyesi ile beraber değişecektir. Kardeşi Conrad, Nicholas’a sonunda çok büyük bir ödülün olduğu bir oyun hazırlar. Bu esrarengiz oyun bir süre sonra oyun olmaktan çıkacak ve Nicholas’ın tüm kararlarının tamamen gerçek bir şekilde yansıdığı bir ölüm kalım mücadelesine dönüşecektir. Orton oyuna başlarken, tüm bunlardan habersizdir.
Amerikan sinemasının son döneminin en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen David Fincher’ın ilk filmlerinden olan Game, Michael Douglas, Sean Penn ve Deborah Unger’li kadrosuyla da ayrıca dikkat çekiyor.

Bonus 🙂

  Diğerleri

İmdb: 7.6

Konusu:Amerika İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışmaktadır. New Jersey’de hayatını devam ettirmekte olan Grave ise savaşta eşini kaybetmiştir. Çocuklarının güneşe karşı alerjisi olduğundan oldukça karanlık bir evde yaşamaktadırlar. Grace, onlardan yardım almak üzere malikanelerine gelen insanlara yardım edip onlara iş vermektedir. Grace’in kızı olan Anne ise, Victor isimli bir hayali arkadaşa sahiptir. Bir gün oluşan sis yüzünden evin dünyanın geriye kalanıyla olan irtibatı tamamen kesilir. Grace ve çocukları, bir türlü güvenemedikleri çalışanlarıyla beraber yalnız kalmışlardır.

Hazırlayan: Psikolog Ayhan ALTAŞ

Terapide Danışanların Kurduğu 18 Cümle

Youtube Kanalımıza abone olmak için tıklayınız…

-Hiç iyileşemeyeceğim.(1.seans)
-ya tekrar gelirse (4.seans)
-size saçma gelecek ama (1.seans)
-böyle hastanız oldu mu hiç?(2.seans)
-delircem mi doktor bey? (1.seans)
-iyileşir miyim? (3.seans)
-kaç seans sürer? (1.seans)
-ömür boyu ilaç mı içmeliyim?(3.seans)
-psikiyatristim psikoloğa gerek yok dedi.(1.seans)
-biliyorum saçma buluyorsunuz.(2.seans)
-ne yapmalıyım? (2.seans)
-birşey söyleyin onu yapayım.(3.seans)
-hiç akıl vermediniz ama (2.seans)
-hiçbir değişiklik yok (2.seans)
-hiç panik yaşamadım (6.seans)
-daha iyiyim. (4.seans)
-galiba iyileşiyorum (5.seans)
-daha iyiyim ama.. (4.seans)

Psikolojik İçerikli Türk Yapımı 7 Film

Youtube Kanalımıza abone olmak için tıklayınız…

Psikolojik içerik deyince aklımıza direk yabancı filmler geliyor. En azından benim geliyor 🙂 Şöyle bir göz attığımızda Türk yapımı çok güzel psikolojik içerikli filmlerde var.

Türk filmlerini özellikle izlemeye çalışıyorum. Bu anlamda size bizden çıkan ve ön plana çıkmış 7 psikolojik filmden bahsedeceğim.

Hazırlayan: Psikolog Ayhan ALTAŞ

1.Yeraltı

İmdb: 7.2

Konusu: Karanlık filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz, ünlü Rus yazar Dostoyevsky’nin Yeraltından Notlar adlı klasik yapıtından esinlenerek kurguladığı son filmini Ankara’da çekti. Başrolde televizyon komedilerinden sonra sinemada dramatik karakterlere geçiş yapan Engin Günaydın’ı seyrettiğimiz film bu sezonun öne çıkan yerli yapımları arasında yer alıyor.
Nefret ettiği eski arkadaşlarının akşam yemeğine kendisini zorla davet ettiren Muharrem’in, bu yemek ile birlikte başlayan didişmeleri, ego gösterileri sonucu eski defterlerin açılması ile utanç dolu hesaplaşmalarla karşı karşıya kalmasını konu alan Yeraltı, bireyin varoluşsal sorunlarını irdeleyen bir film.
Zeki Demirkubuz’un Yeraltı filminin galası 31. İstanbul Film Festivali’nde.

2.Kaçıklık Diploması

İmdb: 6.6

Konusu: Nur Parlementer bir baba ile büyük toprak sahibi bir annenin çok zeki kızıdır. Birisi kalp hastası olan iki ağabeyi vardır. Anne ile baba sürekli kavga etmektedirler, anne akli dengesi bozuk gibi davranmaktadır. Ağabeyi genç yaşta ölür. Nur pek üzülmez, ailede kendisi ile şimdi daha fazla ilgilenileceğini ummaktadır. Ancak değişen pek bir şey olmaz. Ona sofrada yine tavuğun en kötü yeri düşmekte, yine babasının tatlı olduğunu söyleyerek verdiği biberler Nur un ağzını yakmakta ve yine babası bunu büyük bir keyif alarak seyretmektedir.Nur ilkokulda zekası ile öğretmenlerinin dikkatini çeker ancak aile bununla pek ilgilenmez. 1960 ihtilali olur, babası tutuklanır hapse atılır.Üniversiteye giderken babasının düşüncelerine tamamen zıt, sol görüşlü bir öğrenci olan Murat la tanışır. Kendini beğenmiş, sert birisidir bu. Babası bunu bildiği halde Murat la evlenmesine izin verir.Nur ve Murat ın bir erkek çocukları olur ama evlilik iyi gitmemektedir. Murat sorumsuzdur, kavgacı bir insan olduğu için hiç bir işte dikiş tutturamaz. Murat Nur un annesini topraklarının bir kısmını satıp da kendisine yardım etmediği için suçlamaktadır.Bir trafik kazasında çocuklarını kaybederler.Nur yazı yazmaya karar verir. Amacı bir gazetenin Atatürk ün 100. Doğum yılı nedeniyle açtığı Atatürk konulu yarışmaya katılmaktır. Ödül kazanacağında emindir. Kazanamayınca yıkılır ve çıldırır.

3.Takva

İmdb: 7.5

Konusu: İşte Yeni Sinemacılar ekolünden bir başyapıt ile karşı karşıyayız. Takva filminin önemi, Türk sinemasında ender değinilen bir konuyu işlemesi. Filmde, “mütedeyyin” hayat tarzının karmaşası, dinsellik propagandası ya da karalama yapmadan, gerçekçi bir pencereden ele alınmış. Kendi halinde, oldukça mütevazı bir yaşam süren Muharrem, dini inançları çok kuvvetli bir insandır. Öyle ki, gece gündüz sürekli ibadet etmekte, cinsellikten uzak, içine dönük bir hayat yaşamaktadır. Bütün bu özellikleri, çevresindeki insanlar tarafından büyük bir güvenilirlik kazanmasına neden olur. Bu durum, varlıklı bir tarikat şeyhinin dikkatini çeker ve Muharrem’in güvenilirliğini, tarikatın sayısız mülkünün kiralarının toplanması için kullanmaya karar verir. Birdenbire bambaşka bir dünyanın içine giriveren Muharrem için sahip olduğu değerler yavaş yavaş sarsılmaya başlar. Modern dünyanın içinde bulunduğu karmaşa, onun yıllardır alışık olmadığı kadar yıpratıcıdır. Ama işin kötüsü artık o da, bu dünyanın getirilerinden kendini uzak tutamaz. Yönetmenliğini Özer Kızıltan’ın yaptığı Takva’nın Toronto Film Festivali’nde Kültürel Yenilik Ödülü’nü aldığını da ekleyelim.

4.Girdap

İmdb: 5.2

Konusu: Umut İstanbul Üniversitesi’ni kazanmıştır. Okuluna kaydını yaptıran Umut, Antalya’dan gelip kiralık bir ev ve iki ev arkadaşı ile yeni bir hayata başlayacaktır. Yaşadığı bazı mistik, doğaüstü olaylar arkadaş çevresini ve yaşam tarzını da değiştirir. Bu uhreviyat dolu atmosfer ile başa çıkmanın bir yolu olarak, dini bir hayat tarzını seçen Umut için başlangıçta her şey iyi gitmektedir. Fakat yaşantısı, yalnızca ibadetlerle sınırlı kalmayıp siyasallaşır ve çevresinden uzaklaşır, saldırgan bir kişiliğe bürünür. Artık eski Umut değil, bambaşka bir Umut profili hayata adeta yeniden doğmuştur.

5.Cennet

İmdb: 6.2

Konusu: Can, özel durumu olan bir çocuktur. 7 yaşındayken annesinin ölümü ile yaşadığı büyük travmadan sonra artık zekası yaşıtlarına oranla geride kalmıştır. Çevresi ile bütün iletişimini koparmıştır. Düşük zekasına rağmen inanılmaz bir düş gücüne sahiptir. Annesini hayal dünyasında yaşatmış ve 29 yaşına kadar sadece onunla iletişim kurmuştur. Bunca yıldır kendi kendine yarattığı cennetin içinde yaşarken bir gün artık o cennette yalnız olmadığını farkeder. Genç ve güzel bir kız da kendisine eşlik etmeye başlamıştır. Bunca yıldır kendi dünyasında kurduğu bu cennetten çıkarılıp başkalarının cennetinde yaşamaya mı mecbur edilecektir? Komedi ile dramın iç içe geçtiği bu ilginç filmin yönetmeni Biray Dalkıran.

6.Beyza’nın Kadınları

İmdb: 6.1

Konusu: Pıtrak gibi her yerden fırlayan kesik bacaklar, İstanbul halkını infiale uğratmıştır. Komiser Fatih olaya el koyar. Yardımcısı ise bir seri katil uzmanı olan ve ABD’de özel bir eğitimden geçmiş Doruk’tur. Psikiyatr olan Doruk belki bu vahşi katliamların çözülmesi kapsamanında uzmandır ancak yanı başındaki sorundan bihaberdir. Karısı Beyza bilinç kayıplarıyla baş etmeye çalışmakta ve kayıp zamanlarının izini sürmektedir. Komiser ve psikiyatr seri katil bulmacası içine her gün daha fazla gömülürken, Beyza da nasıl olduğunu anlamasa da kurbanlarla arasında tuhaf bir ilişki fark eder.

7.Abimm

İmdb: 5.9

Konusu: Abimm, İstanbul’dan Marmaris’e uzanan, Tom Cruise ile Dustin Hoffman’ın Rainman’ine göndermeler yapan, Türkiye’nin en güzel yollarında yeşeren bir kardeşlik öyküsü. Çetin’in tüm önemsediği paradır. Yıllar sonra kardeşine kavuşmuş ve bu beklenmedik buluşma, ilk etapta Çetin’i bir hayli sarsmıştır. Çünkü kardeşinin aklı eksik de olsa, ona sahip çıkması gerekmektedir. İşte Abiim adlı bu yapım, sahiplenmenin, bağıra basmanın hikayesidir. Aklı fikri para olmuş Çetin’in, aile değerlerini yeniden keşfetmesinin hikayesidir. Abimm, paraya ve güce tapan insanoğlunun, macera dolu, acıklı güldürüsünün hikayesidir. Bol aksiyonlu, komedisi ve ağır da dramı olan, sıcacık bir aile filmi. İzleyicileri acıklı bir komedi bekliyor.

Bonus 1

Sen Aydınlatırsın Geceyi

İmdb:8.1

Konusu: Cemal, Manisa’nın Akhisar kasabasında babasıyla yaşayan ve kendi berber dükkanlarında çalışan bir adamdır. Kendi halinde gibi görünen Cemal’in içine bir sıkıntı çöker, kendisi bile ne olduğunu bilemez… Öte yandan hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı bu kasabada, gayet sıradan gibi görünen insanların olağanüstü güçleri vardır. Kimi zamanı durdurur, kimi duvarların ardını görür, kimi ölümsüz. Ama hiçbiri de süper kahraman değildir. Herkes her şeyi bilir ve normal hayatına devam eder…
Onur Ünlü’nün son filmi fantastik ve absürd dram türleri arasında gidip gelen bir yapıya sahip. Oyuncu kadrosunda Leyla ile Mecnun ve Şubat dizilerinden de tanıdığımız Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez, Serkan Keskin, Nadir Sarıbacak, Cengiz Bozkurt, Demet Evgar, Ercan Kesal ve Tansu Biçer gibi önemli isimleri barındıran filmin senaristliği de yine Onur Ünlü’ye ait. efLÂtunfilm’in yapımcılığında kotarılan film özellikle görsel yönü ve siyah-beyaz çekimi ile ilgi çekiyor.

Bonus 2 

Limonata

İmdb: 7.7

Konusu: Makedonya’da yaşayan Suat eski bir tır şoförüdür ve ölümcül bir hastalık nedeniyle yatağa düşer. Oğlu Sakip’i yanına çağırır ve ölmeden önceki tek arzusunu açıklar. Suat seneler önce İstanbul’da imam nikahı kıyarak bir kadınla evlenmiştir ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştur. Ancak Suat bebekken terk ettiği bu çocuğu hiç görememiştir. Ölmeden önce tek dileği Selim adındaki ikinci çocuğunu bulup ondan helallik istemektir. Buna göre oğlu Sakip’ten İstanbul’a gidip kardeşini bulmasını ister. Sakip babasının emektar arabasına atlayıp elinde yalnızca kardeşinin adı ve eski bir adresle İstanbul yollarına düşer.
Ünlü oyuncu Ali Atay’ın kamera arkasına geçtiği ilk yönetmenlik deneyimi olan filmin başrollerini Serkan Keskin ile Ertan Saban paylaşıyor.

Bonus 3

İtirazım Var

İmdb: 8.1

Konusu: Selman Bulut, bir zamanlar antropolojiyle ilgilenmiş eski bir boksör, şimdilerdeyse bir camide görev yapan sıradışı bir imamdır. Bir gün camide namaz kıldırdığı sırada caminin içi silah sesleriyle yankılanır. İçeride bulunan kişilerden biri yere yığılır ve hayatını kaybeder. Olay yerine gelen polis ilk delilleri toplar ve araştırma süreci başlar. Selman Bulut bu olay sonrasında harekete geçer ve şüphelendiği kimi kişi ve durumların üzerinden davayı çözmeye karar verir. Her ipucu işleri beklemediği bir noktaya götürür ve olaylar gittikçe daha gizemli bir hal almaya başlar…
‘İtirazım Var’, beyazperdede en son ‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ filmiyle kamera arkasına geçen, televizyondaysa Ben de Özledim dizisiyle izleyiciyle buluşan Onur Ünlü’nün son sinema filmi. Başrolünde Serkan Keskin’in yer aldığı polisiye türündeki filmin senaryosu ve yönetmenliği Onur Ünlü’ye ait. Diğer rollerde ise Hazal Kaya, Büşra Pekin, Öner Erkan ve Osman Sonant gibi isimler bulunuyor.

Hazırlayan: Psikolog Ayhan ALTAŞ