HİPNOZ ve HİPNOTERAPİ EĞİTİMİ – BURSA

A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık, eğitim ve kişisel gelişim alanında çalışan uzmanların, çalıştıkları alanda kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik ve pratik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik danışmanlar,  Psikiyatri hemşireleri,   bu bölümlerin lisans ve/veya yüksek lisans mezunları veya öğrencileri.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

20  kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

E Ğ İ T M E N L E R

Psikolog Ayhan ALTAŞ ( Psikoterapist& Hipnoterapist& Emdr Terapisti) 11 yıllık mesleki hayatında binlerce hipnoz seansı ve hipnoterapi deneyimi… ayrıntılı cv için tıklayınız.

Psikolojik Danışman Murat KIRMIZI ( Psikoterapist& Hipnoterapist& Emdr Terapisti) 22 yıllık mesleki hayatında binlerce hipnoz seansı ve hipnoterapi deneyimi… ayrıntılı cv için tıklayınız.

EĞİTİM MATERYALİ

Her modül için el kitabı verilecektir. Toplam 4 adet uygulama kitabı edineceksiniz.

1. Modül İçeriği ( 23-24 Şubat 2019)

– Hipnozun Tanımı

– Mitler ve Yanlış Bilinenler

– Hipnozun Tarihi

– Hipnoz Teorileri

– Hastayı Hazırlama ve Eğitme

– Hipnotik zihin modeli

– Zihnin Kuralları

– Bilinç ve bilinçaltı

– Bilinçaltının özellikleri

– Hipnotik Fenomenler

– İdeamotor İncelemesi

– Hipnozun bileşenleri

– İndüksiyon Prensipleri

– Dave – Ellman Hipnoz İndüksiyonu

– Hipnoz Seviyeleri

– Hipnozun Derinlikleri

– Derinleştirme Teknikleri

– Telkine yatkınlık testleri

– Telkine yatkınlık testlerine örnekler

– Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

– Başarılı Hipnoz Hali Oluşturmak

Birinci modül sonunda tüm katılımcıların hipnoz yapabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

2. Modül İçeriği (30-31 Mart 2019)

Çocuklara Hipnotik İndüksiyon

Ego Güçlendirme Metotları

Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

Hipnozda Metoforların Kullanımı

Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar

Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

Riskler ve Negatif Etkiler

Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu

Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

Ego Güçlendirme Metotları II

İdeamotor İncelemesi II

Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II

Grup Hipnozu yapma

İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

Oto hipnoz Yükleme

3. Modül İçeriği ( 27-28 Nisan 2019 )

5 path yöntemi

Bu yönem 5 aşamadan oluşmaktadır.

  • Danışanı bilgilendirme ve hazırlama (prepression)
  • Regresyon terapisi uygulama ( Age regression)
  • Başkalarının affı (forgiveness of others)
  • Kendini af ( Self- Forgiveness)
  • Parçaların uyum terapisi ( Parts Threapy)

– Kalıcı bir değişim sağlamak için duygular üzerinde çalışmanın önemi.

– Birikmiş duyguyu açığa çıkarmak.

– Duygular yoluyla regresyon

– Duyguları biriktirdiğimiz olayların yeniden canlanması nasıl gerçekleşir?

– Birikmiş duygular nasıl boşaltılır? Duyguları boşaltma teknikleri.

Bir canlı 5 path uygulaması ve video kaydına alınması daha sonra video üzerinden değerlendirilme yapılması

4. Modül İçeriği – Süpervizyon

Süpervizyonlarda katılımcıların uygulamaları sonrası yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlar üzerine değerlendirmeler yapılıp çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

*** Eğitim uygulama ağırlıklı hipnoz yapma becerisi kazandırmayı hedefler.

http://www.turkpdrbursa.com/duyurular/hipnoterapi-egitimi

Önkayıt Başvuru Formu: =>>> https://goo.gl/forms/bzgOOFtV7wnNZWTs1